VESTL logo

VESTL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılında toplam varlıkların sürekli artış göstermesi, şirketin büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. 2023 yılının ikinci çeyreğinde net dönem zararı görülmesi, belirli bir dönemde risk oluşturabilir.
  3. Toplam yükümlülüklerin de sürekli artış göstermesi, borçlanma riskini ortaya çıkarabilir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin uzun vadeli yükümlülüklerden çok daha fazla olması likidite riskini artırabilir.
  5. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden fazla olması ve bu durumun devamlılığı finansal risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın sürekli artış göstermesi, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini göstermektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olması, şirketin operasyonel etkinliğinin ve karlılığının devam edeceği beklentisini oluşturur.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının genellikle negatif olması, şirketin gelecekteki büyüme ve genişleme planları olduğunu gösterir.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını karşılayabilmesi, şirketin borç ödeme kapasitesini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumuna bakıldığında, büyüme potansiyeli olduğu görülüyor. Ancak, belirli dönemlerde zarar etme ve yüksek borçluluk durumu gibi riskler de bulunmaktadır. Şirketin gelecekteki büyüme beklentileri olumlu görünse de, bu riskler dikkate alındığında yatırım kararı verilirken dikkatli olunmalıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.