YYLGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 1. çeyreğinde 8,523,628,041 birimken, 3. çeyrekte bu değer 15,687,782,553 birime çıkmıştır. Bu durum şirketin büyüdüğünü göstermektedir.
  2. Toplam özkaynaklar da aynı dönemde 2,895,493,486 birimden 3,635,279,784 birime yükselmiştir. Bu durum şirketin finansal sağlamlığının arttığını göstermektedir.
  3. Ancak toplam yükümlülükler de aynı dönemde 5,628,134,555 birimden 12,052,502,769 birime çıkmıştır. Bu durum şirketin borçlarının arttığını ve potansiyel bir risk oluşturduğunu göstermektedir.
  4. Şirketin net dönem karı veya zararı da aynı dönemde 208,209,904 birimden 1,271,559,714 birime çıkmıştır. Bu durum şirketin karlılığının arttığını göstermektedir.
  5. Ancak faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -976,669,334 birimden -4,585,216,735 birime düşmüştür. Bu durum şirketin nakit akışında ciddi bir düşüş yaşadığını ve bu durumun potansiyel bir risk oluşturduğunu göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıklarındaki ve özkaynaklarındaki artış, şirketin büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. Net dönem karındaki artış, şirketin gelecekte daha fazla kar elde edebileceğini göstermektedir.
  3. Ancak toplam yükümlülüklerdeki artış, şirketin borçlarını ödeme kabiliyetini etkileyebilir ve bu durum gelecekteki karlılığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarındaki düşüş, şirketin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışında bir sorun olabileceğini göstermektedir. Bu durum, şirketin gelecekteki faaliyetlerini finanse etme kabiliyetini sınırlayabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin büyüdüğünü ve karlılığının arttığını gösteren pozitif göstergeler bulunmaktadır. Ancak aynı zamanda borçlarının ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışındaki düşüş nedeniyle bazı riskler de bulunmaktadır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bu risklerin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.