KFEIN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren sürekli artış göstermiştir. Bu durum, şirketin büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri de aynı dönemde artış göstermiştir ancak bu artış oranı, toplam varlıklardaki artış oranından daha düşüktür. Bu durum, şirketin likidite riskinin düşük olduğunu göstermektedir.
  3. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri de aynı dönemde artış göstermiştir. Bu durum, şirketin borçlanma kapasitesini kullanarak büyümeye çalıştığını göstermektedir.
  4. Şirketin net dönem karı veya zararı 2023 yılının ilk çeyreğinde düşükken, sonraki çeyreklerde önemli bir artış göstermiştir. Bu durum, şirketin karlılık riskinin düşük olduğunu göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıklarındaki ve net dönem karındaki sürekli artış, şirketin gelecekte de büyümeye devam edeceği beklentisini oluşturmaktadır.
  2. Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerindeki artış, şirketin gelecekte daha fazla borçlanma yapabileceği anlamına gelmektedir. Ancak bu durum, şirketin finansal yapısını zayıflatabilir ve gelecekteki karlılık beklentilerini olumsuz etkileyebilir.
  3. Şirketin nakit akışlarındaki düşüş, şirketin operasyonel verimliliğinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu durum, şirketin gelecekteki performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumunun genel olarak iyi olduğu görülmektedir. Şirketin toplam varlıkları ve net dönem karı sürekli artış göstermektedir. Ancak, şirketin nakit akışlarındaki düşüş ve borçlanma kapasitesinin artması nedeniyle, şirketin gelecekteki performansı üzerinde belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle, yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar vermeden önce daha fazla analiz yapılması önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.