MIATK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren sürekli artış göstermiştir. Bu durum, şirketin büyüme potansiyeli olduğunu ve risklerini yönetebildiğini gösterir.
  2. Toplam özkaynaklar da aynı dönemde sürekli artmıştır. Bu, şirketin finansal sağlamlığını ve borç ödeme kapasitesini gösterir.
  3. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genellikle negatif olmuştur. Bu, şirketin yatırımlarının henüz beklenen getiriyi sağlamadığını gösterebilir.
  4. Şirketin finansman giderleri genellikle finansman gelirlerinden daha yüksektir. Bu, borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bu durumun şirketin karlılığını olumsuz etkileyebileceğini gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin dönem karı (zararı) sürekli olarak artmaktadır. Bu, şirketin gelecekte daha da karlı hale gelebileceğini gösterir.
  2. Satislarin maliyeti de artmaktadır ancak bu artış, hasilatın artış hızından düşüktür. Bu durum, şirketin maliyetlerini kontrol altında tuttuğunu ve kar marjını genişletmeye çalıştığını gösterir.
  3. Şirketin nakit ve nakit benzerleri pozisyonu genellikle artmaktadır. Bu, şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabileceğini gösterir.
  4. Şirketin borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri de genellikle artmaktadır. Bu durum, şirketin borçlanma kapasitesinin güçlü olduğunu ve gerektiğinde ek finansman sağlayabileceğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Bu analize dayanarak, şirketin finansal durumu genellikle sağlam görünmektedir ve büyüme potansiyeli vardır. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları ve yüksek finansman maliyetleri gibi bazı riskler de bulunmaktadır. Bu riskler dikkate alındığında, bu şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken dikkatli olunmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.