ESEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları her çeyrek artış göstermektedir, bu da büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam borçlar, özkaynaklara göre yüksek seviyelerde olduğu için finansal risk taşımaktadır.
  3. Nakit akış riskinden korunma kazançları her çeyrek düşmektedir, bu da şirketin risk yönetimi konusunda zayıf olduğunu göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin gelirleri her çeyrek artmaktadır, bu da büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. Şirketin net karı her çeyrek artmaktadır, bu da karlılık açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.
  3. Şirketin maddi duran varlıkları her çeyrek artmaktadır, bu da şirketin uzun vadeli yatırımlar yaptığını göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu iyi görünmektedir, ancak yüksek borç seviyeleri ve düşen nakit akışı riski dikkate alınmalıdır. Gelir ve karlılık açısından olumlu bir trend vardır ve şirketin büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak, risk yönetimi konusunda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Sonuç olarak, yatırım yapmadan önce daha detaylı bir analiz yapılması önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.