VBTYZ logo

VBTYZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

VBT YAZILIM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları her çeyrek artış göstermektedir, bu da büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. Finansal durum tablosuna göre, şirketin borçları her çeyrek azalmaktadır, bu da maliyetlerin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
  3. Şirketin kar zarar tablosuna göre, brüt kar her çeyrek artmaktadır, bu da şirketin satışlarını artırdığını ve verimliliğini artırdığını göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam varlıklarının sürekli olarak artması, gelecekte büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
  2. Finansal durum tablosuna göre, şirketin borçlarının azalması, finansal sürdürülebilirlik açısından olumlu bir işarettir.
  3. Brüt karın sürekli olarak artması, şirketin satışlarını artırma ve verimliliğini yükseltme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu istikrarlı bir şekilde iyileşmektedir. Toplam varlıklarının sürekli olarak artması ve borçlarının azalması, şirketin büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, brüt karın sürekli olarak artması, şirketin satışlarını artırma ve verimliliğini yükseltme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, şirkete yatırım yapmak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.