LMKDC logo

LMKDC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.07.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: LMKDC - Finansal Sağlık ve Yatırımcı Değerlendirmesi

Genel Finansal Sağlık LMKDC firmasının son bilanço verilerine göre, firmanın finansal sağlığı genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Firmanın toplam varlıkları, 2023 yılı sonunda 2.1 milyar TL iken, 2024 yılının ilk üç ayında bu rakam yaklaşık 3.8 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve varlık yönetimindeki başarısını göstermektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir; 2023 yılında yaklaşık 1.6 milyar TL olan özkaynaklar, 2024 yılının ilk üç ayında yaklaşık 2.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın kendi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak büyüdüğünü ve yatırımcı güvenini artırdığını işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olduğu görülmektedir. 2023 yılında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 1.2 milyar TL iken, bu rakam 2024 yılının ilk üç ayında yaklaşık olarak aynı seviyede kalmıştır (813 milyon TL). Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir; her iki dönemde de negatif bir seyir izlemektedir.

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim ise olumsuz yönde ilerlemiştir; dönem sonu itibarıyla nakit pozisyonunda azalma gözlenmektedir (245 milyon TL'den yaklaşık 72 milyon TL'ye düşüş).

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Firmanın brüt karı da aynı doğrultuda artmış olup, bu durum firmanın operasyonel verimliliğini koruduğunu göstermektedir.

Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinde belirgin bir artış yaşanmıştır ki bu da maliyetlerin kontrol altında tutulması gerektiğine işaret etmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda (yüksek enflasyon oranları ve faiz oranları gibi), LMKDC'nin gelecekteki büyüme potansiyeli olumlu görünmekle birlikte bazı riskler barındırmaktadır. Yüksek enflasyon ortamında maliyetlerin artması muhtemeldir ancak firma şu ana kadar bu durumu iyi yönetmiş görünmektedir.

Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırabilir ancak firmanın güçlü özkaynak yapısı bu riski dengeleyebilir.

Sonuç Genel olarak değerlendirildiğinde LMKDC firması sağlam bir finansal yapıya sahiptir ve büyüme potansiyeli yüksektir. Ancak yüksek enflasyon ve faiz oranlarının getirdiği riskler dikkate alınmalıdır. Firma operasyonel verimliliğini koruyarak maliyetlerini kontrol altında tutabilirse uzun vadede başarılı olmaya devam edecektir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup sadece analitik değerlendirme amacı gütmektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.