SUWEN logo

SUWEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. 26.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: Suwen

Genel Finansal Sağlık Suwen, toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal durumu incelendiğinde, son dönemdeki varlıklarının ve özkaynaklarının artış gösterdiği görülmektedir. 2023 yılının ilk 12 aylık verilerine göre toplam varlıklar ve özkaynaklar önemli bir artış göstermiştir. Ancak 2024'ün ilk çeyreğinde bu büyüme hızında bir yavaşlama gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar olduğu görülmektedir. 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren nakit akışlarında azalma eğilimi dikkat çekicidir. Özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı firmanın likidite yönetiminde zorluk yaşadığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Suwen'in gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinde sürekli bir artış trendi gözlemlenmektedir. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de yüksek seviyelerde olması karlılığı olumsuz etkilemiştir. Brüt kar marjı yüksek olsa da, finansman giderleri ve diğer operasyonel maliyetler net karı baskılamaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, stok seviyelerinin arttığı ve toplam varlıkların genişlediği görülmektedir. Bu durum firmanın gelecekte daha fazla satış yapma kapasitesine sahip olduğunu gösterebilir. Ancak makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır.

Sonuç Suwen'in genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemekte olup, varlıklarını artırmakta ve satış gelirlerini yükseltmektedir. Ancak nakit akışlarındaki dalgalanmalar ve yüksek operasyonel maliyetler firmanın karlılığını olumsuz etkileyebilir. Gelecekteki büyüme potansiyeli mevcut olmakla birlikte, makroekonomik koşulların etkisiyle bu potansiyelin gerçekleşmesi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.