ISMEN, IYM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin borçları, varlıklarına kıyasla oldukça yüksek görünmektedir. Bu durum şirketin finansal sıkıntı yaşama riskini artırabilir.
  2. Şirketin kar marjları düşük ve karlılık oranları istikrarsızdır. Bu durum şirketin gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde artırma konusunda zorluklar yaşayabileceğini göstermektedir.
  3. Şirketin nakit akışı pozitif olsa da, nakit akışı dalgalanmaları gözlenmektedir. Bu durum şirketin likidite sorunları yaşama riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin varlık değeri ve gelirleri son çeyreklerde artmıştır. Bu, şirketin büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Şirketin özkaynakları istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu, şirketin finansal gücünü ve büyüme potansiyelini desteklemektedir.
  3. Şirket, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışını artırmıştır. Bu, şirketin gelecekteki büyüme için yatırım yapma yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu riskli görünmektedir. Yüksek borç seviyeleri ve düşük kar marjları, şirketin mali sıkıntılarla karşılaşma riskini artırabilir. Ancak, son çeyreklerdeki artan varlık değeri ve gelirler, şirketin büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce dikkatli bir risk değerlendirmesi yapılması önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.