ARSAN logo

ARSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 24.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Genel Finansal Sağlığı

Arsan firmasının finansal sağlığı, son bilanço verilerine dayanarak değerlendirildiğinde, olumlu bir trend göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl boyunca artış göstermiştir. 2023 yılı ilk çeyreğinden 2024 yılı ilk çeyreğine kadar olan dönemde, firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında belirgin bir büyüme gözlemlenmiştir. Bu durum, firmanın finansal olarak güçlendiğini ve yatırımcılar için güvenli bir liman olabileceğini göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinden düzenli olarak nakit üretebildiğini ve bu nakit akışlarını sürdürebildiğini göstermektedir. Ancak, bazı dönemlerde finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları dikkat çekmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının ise genellikle pozitif olduğu görülmektedir ki bu da firmanın geleceğe yönelik yatırımlarını finanse edebildiğini işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle bazı dönemlerde brüt zarar ettiği görülmektedir. Ancak genel yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinin kontrol altında tutulduğu gözlemlenmiştir. Finansman gelirleri ile finansman giderleri arasındaki farkın pozitif olması da firmanın borçlanma maliyetlerini iyi yönettiğini göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Arsan firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki konumu ve mevcut makroekonomik koşullar dikkate alındığında olumlu bir tablo ortaya çıkmaktadır. Firmanın yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ve net dönem karı gibi göstergeler de büyüme potansiyelini desteklemektedir.

Sonuç

Genel olarak Arsan firması sağlam bir finansal yapıya sahip olup, operasyonel etkinliklerini sürdürmekte başarılı görünmektedir. Nakit akışlarının pozitif olması ve özkaynakların artışı firmanın güçlü yönlerindendir. Ancak brüt karlılıkta yaşanan dalgalanmalar dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.