DESA logo

DESA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Raporu: DESA

Genel Finansal Sağlık DESA, imalat / tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın 2023 ve 2024 yıllarındaki finansal verilerine baktığımızda, genel olarak büyüme eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren toplam varlıklar ve özkaynaklarda sürekli bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum, firmanın aktiflerini artırma konusunda başarılı olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, özellikle işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar görülmektedir. 2023 yılı boyunca pozitif nakit akışı sağlanmışken, 2024 yılının ilk çeyreğinde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, firmanın operasyonel maliyetlerini karşılamada zorluk çektiğini veya büyük yatırımlar yaptığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinde istikrarlı bir artış olduğu görülmektedir. Ancak aynı zamanda pazarlama ve genel yönetim giderleri de artmaktadır. Brüt kar marjı yüksek olmasına rağmen net dönem karında düşüşler yaşanmıştır. Bu durumun ana sebeplerinden biri finansman giderlerinin yüksek olmasıdır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli DESA'nın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, firmanın sektördeki konumunu güçlendirdiği ve aktiflerini artırdığı görülmektedir. Ancak makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın bu büyümeyi sürdürebilmesi için maliyet yönetimine daha fazla odaklanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Sonuç DESA'nın genel finansal sağlığı olumlu görünmekle birlikte bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu da açıktır:

  • Toplam Varlıklar: Sürekli artış göstermektedir.
  • Özkaynaklar: Artmakta olup firmanın sağlam bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir.
  • Nakit Akışları: İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar bulunmaktadır.
  • Gelir Tablosu: Satış gelirleri artmakta ancak net kar marjı düşüş eğilimindedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken profesyonel danışmanlık almanız önerilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.