ALVES Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firmanın Genel Finansal Sağlığı

Firma, imalat sektöründe faaliyet göstermekte olup, metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları üretimi yapmaktadır. 2024 yılının ilk üç aylık verileri incelendiğinde firmanın toplam varlıklarının önemli bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu dönemde toplam varlıklar 2.775 milyar TL'ye ulaşmıştır. Özellikle dönen varlıklarda belirgin bir artış yaşanmış ve stokların da önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinde nakit çıkışı yaşadığını göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif yönde olup, bu durum borçlanma yoluyla finanse edildiğini işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

2024 yılının ilk üç ayında firmanın hasılatı 1.229 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise 1.042 milyar TL olarak kaydedilmiştir ve bu da brüt karın yaklaşık 187 milyon TL olduğunu göstermektedir. Firmanın esas faaliyet karı ise yaklaşık 155 milyon TL'dir ki bu da firmanın operasyonel karlılığını koruduğunu göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki genel trendler ve makroekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artması gibi unsurlar firmanın büyümesini zorlayabilir ancak döviz kuru avantajından faydalanarak ihracat gelirlerini artırma potansiyeli de bulunmaktadır.

Sonuç

Genel olarak firma güçlü bir finansal yapıya sahip görünmekte olup, varlıklarını artırmış ve operasyonel karlılığını korumuştur. Ancak işletme faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı dikkat edilmesi gereken bir konudur ve bu durumun sürdürülebilirliği sorgulanmalıdır.

Sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.