MOBTL logo

MOBTL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma MOBTL'nin Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firma, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Son verilere göre firmanın toplam varlıkları artış göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 4.395 milyar TL olan toplam varlıklar, 2024 yılının ilk çeyreğinde 7.958 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu büyüme, firmanın genel finansal sağlığının olumlu yönde ilerlediğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. 2023 yılının tamamında bu rakam -981 milyon TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde -187 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit yaratamadığını işaret etmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında pozitif bir trend gözlemlenmektedir; bu da borçlanma yoluyla likidite sağlandığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinde sürekli bir artış olduğu görülmektedir. 2023 yılı boyunca toplam hasılat yaklaşık 7.745 milyar TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 1.965 milyar TL olmuştur. Brüt kâr marjı ise benzer şekilde artarak devam etmektedir; ancak net dönem kârında dalgalanmalar mevcuttur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki genel büyüme trendi ve teknolojik yenilikler dikkate alındığında olumlu bir tablo çizilmektedir. Ancak makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) firmanın maliyet yapısını etkileyebilir ve bu da kârlılığı üzerinde baskı oluşturabilir.

Sonuç MOBTL firması genel olarak güçlü bir varlık tabanına sahip olup gelirlerini artırma konusunda başarılı görünmektedir. Ancak işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışı dikkat çekicidir ve bu durumun sürdürülebilirliği sorgulanmalıdır. Firmanın borçlanma yoluyla likidite sağlaması kısa vadede avantaj sağlayabilir ancak uzun vadede risk oluşturabilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.