IHLGM logo

IHLGM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

İHLGM Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık İHLGM firması, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyrekleri itibarıyla finansal performansını değerlendirdiğimizde, genel olarak varlıklarının ve özkaynaklarının arttığını gözlemliyoruz. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1.2 milyar TL iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam yaklaşık 2.3 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda ise bazı zorluklarla karşılaştığını görüyoruz. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genellikle negatif seyretmiş ve bu durum firmanın operasyonel etkinliklerinde bazı sıkıntılar yaşadığını göstermektedir. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık -111 milyon TL iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam -29 milyon TL olmuştur.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinin artış gösterdiği ancak maliyetlerin de yüksek seyrettiği görülmektedir. Brüt kar marjı zaman zaman pozitif olsa da genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri gibi kalemler karlılığı olumsuz etkilemektedir. Örneğin, 2023 yılında net dönem zararı yaşanırken (yaklaşık -1.16 milyar TL), 2024 yılına gelindiğinde net dönem karı elde edilmiştir (yaklaşık 174 milyon TL).

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki makroekonomik faktörlerin etkisi büyük olacaktır. Faiz oranlarındaki değişiklikler ve enflasyon oranları gibi unsurlar firmanın maliyetlerini ve gelirlerini doğrudan etkilemektedir. Ancak firmanın varlıklarını artırma kapasitesi ve özkaynaklarındaki büyüme dikkate alındığında uzun vadede olumlu bir tablo çizilebilir.

Sonuç İHLGM firmasının finansal sağlığı genel anlamda iyileşme göstermektedir ancak bazı operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğu da açıktır. Varlıkların artışı ve net karın pozitif yönde ilerlemesi olumlu sinyaller verirken, nakit akışlarındaki negatif trend dikkat çekicidir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.