SKTAS logo

SKTAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: SKTAS

Genel Finansal Sağlık SKTAS'ın finansal sağlığı, son dönemlerde önemli dalgalanmalar göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış eğilimindeyken, yükümlülükleri de benzer şekilde yükselmektedir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeli olduğunu ancak aynı zamanda borçlanma seviyesinin de arttığını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit yaratamadığını işaret etmektedir. Finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında da dengesizlikler mevcuttur. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanmalardan kaynaklanan nakit giriş-çıkışlarındaki farklar dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre satış gelirleri artmakta ancak maliyetler de buna paralel olarak yükselmektedir. Brüt kar marjı pozitif olsa da finansman giderlerinin yüksekliği net karı olumsuz etkilemektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı genellikle negatif olmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli SKTAS'ın gelecekteki büyüme potansiyeli, sektördeki genel ekonomik koşullara bağlıdır. Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun artışı gibi makroekonomik faktörler firmanın maliyetlerini artırabilir. Ancak firmanın varlıklarını artırma eğilimi ve özkaynaklarının güçlenmesi olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir. Varlıkların ve özkaynakların artışı olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yüksek borçlanma seviyesi ve negatif nakit akışları dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Gelir tablosundaki brüt kar marjı pozitif olsa da net karlılık üzerinde finansman giderlerinin baskısı hissedilmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir; yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.