ORGE logo

ORGE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Orge firması, inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın son bilanço verileri incelendiğinde, genel olarak büyüme eğiliminde olduğu görülmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar artış göstermiştir. Bu durum, firmanın finansal açıdan güçlendiğini ve yatırımcılar için güvenli bir liman olabileceğini işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dönemsel olarak dalgalandığı gözlemlenmiştir. Özellikle 2023 yılının ilk yarısında negatif nakit akışı dikkat çekmektedir. Ancak 2024 yılına gelindiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında pozitif bir dönüş yaşanmıştır. Bu durum, firmanın operasyonel verimliliğini artırdığını ve likidite sorunlarını aşmaya başladığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosu incelendiğinde, brüt kar marjının yüksek olduğu görülmektedir. 2023 yılında brüt karın sürekli arttığı ve 2024 yılında da bu trendin devam ettiği dikkat çekmektedir. Genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuş olup, finansman giderlerinin de makul seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), Orge firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli olumlu görünmektedir. İnşaat sektöründeki talep artışı ve firmanın güçlü finansal yapısı, gelecekte daha fazla projeye imza atabileceğinin sinyallerini vermektedir.

Sonuç Orge firmasının genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemekte olup, varlıkların ve özkaynakların artması firmayı güçlü kılmaktadır. Nakit akışlarında dönemsel dalgalanmalar olsa da genel trend pozitiftir. Gelir tablosunda ise brüt kar marjı yüksek seyretmekte olup, bu durum firmanın karlılığını artırmaktadır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.