YEOTK logo

YEOTK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son bilanço verilerine göre olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl boyunca artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Özellikle 2023 yılı ilk çeyreğinden 2024 yılı ilk çeyreğine kadar olan dönemde, toplam varlıklarda ve özkaynaklarda belirgin bir artış gözlemlenmiştir.

Nakit Akışları Nakit akışlarına baktığımızda, firmanın faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının istikrarlı bir şekilde arttığını görmekteyiz. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli için yaptığı yatırımları göstermektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genel olarak pozitif seyretmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin ve brüt karın düzenli olarak arttığı görülmektedir. Satışların maliyetleri de aynı doğrultuda artmakta, ancak brüt kar marjı korunmaktadır. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri kontrol altında tutulmuş olup, bu da firmanın operasyonel verimliliğini artırmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir. Yatırım faaliyetlerine yapılan harcamalar ve net dönem karındaki artışlar bu durumu desteklemektedir. Ayrıca firmanın sektördeki konumu ve makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme trendi yakalayabileceği öngörülmektedir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı genel olarak olumlu değerlendirilmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artmış olup, nakit akışlarında da pozitif gelişmeler gözlemlenmiştir. Gelir tablosunda ise satış gelirleri ve brüt karın düzenli olarak arttığı görülmektedir. Gelecekteki büyüme potansiyeli yüksek olan firma, yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.