BIENY logo

BIENY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Bieny

Genel Finansal Sağlık

Bieny'nin son bilanço verileri, firmanın finansal sağlığını değerlendirmek için önemli ipuçları sunmaktadır. 2024 yılının ilk üç aylık döneminde, firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, net dönem karında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, firmanın karlılık açısından zor bir dönem geçirdiğini göstermektedir.

2023 yılı boyunca incelendiğinde ise, Bieny'nin toplam varlıklarının ve özkaynaklarının düzenli olarak arttığı görülmektedir. Ancak, bu artışlar net dönem karına yansımamıştır. Özellikle 2023 yılının son çeyreğinde net dönem karı negatif olmuştur.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar mevcuttur. 2024'ün ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı pozitifken, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir.

2023 yılında ise işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı genel olarak negatiftir. Bu durum, firmanın operasyonlarını finanse etmekte zorlandığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti

Bieny'nin gelir tablosu incelendiğinde, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve brüt kar marjının düşük kaldığı görülmektedir. 2024'ün ilk çeyreğinde brüt kar pozitif olsa da esas faaliyet zararı dikkat çekicidir.

2023 yılı boyunca ise brüt karın düzenli olarak arttığı ancak finansman giderlerinin de yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum net karlılığı olumsuz etkilemiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında Bieny'nin gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo çizmektedir. Yüksek enflasyon oranları ve faiz oranları firmanın maliyetlerini artırabilirken, döviz kuru dalgalanmaları da ek riskler oluşturabilir.

Ancak firmanın varlıklarını artırma kapasitesi ve sektördeki konumu göz önüne alındığında uzun vadede büyüme potansiyeline sahip olabilir.

Sonuç

Bieny'nin finansal sağlığına dair yapılan bu değerlendirme sonucunda:

  • Firmanın toplam varlıklarında artış gözlemlense de net karlılıkta düşüş yaşanmıştır.
  • Nakit akışlarında dalgalanmalar mevcuttur; özellikle yatırım ve finansman faaliyetlerinde negatif eğilimler bulunmaktadır.
  • Gelir tablosunda brüt kar marjı düşük kalmış olup esas faaliyet zararına dönüşmüştür.
  • Makroekonomik faktörlerin etkisiyle gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşıktır ancak uzun vadede olumlu sinyaller vermektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.