PENGD logo

PENGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık: Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalı bir seyir izlemektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın toplam varlıkları artmış ve özkaynakları da yükselmiştir. Ancak, net dönem karı negatif olup zarar etmektedir. Bu durum, firmanın karlılık konusunda zorluk yaşadığını göstermektedir.

Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Yatırım faaliyetlerinden ise küçük miktarda bir çıkış söz konusudur. Genel olarak, firmanın nakit yönetimi konusunda dikkatli olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna göre, satışlardan elde edilen gelirler artmakta ancak maliyetler de buna paralel olarak yükselmektedir. Brüt kar marjı olumlu olsa da genel yönetim ve pazarlama giderleri ile finansman giderleri karlılığı olumsuz etkilemektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın büyüme potansiyeli üzerinde baskı yaratabilecek unsurlar bulunmaktadır. Ancak sektörün dinamikleri ve firmanın stratejik hamleleri bu durumu dengeleyebilir.

Sonuç: Firmanın genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir. Varlıklar ve özkaynaklar artarken, net dönem zararı dikkat çekicidir. Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden gelen pozitif değerler umut verici olsa da finansman giderlerinin yüksekliği risk oluşturmaktadır. Gelir tablosunda brüt kar marjı olumlu görünse de diğer gider kalemlerinin yüksekliği karlılığı baskılamaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.