SELGD logo

SELGD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 21.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın genel finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalanmalar göstermektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayan ve 2024 yılına kadar devam eden süreçte, firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında belirgin değişiklikler gözlemlenmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık 96 milyon iken, bu rakam 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 140 milyon seviyesine ulaşmıştır. Ancak, aynı dönemde net dönem karında ciddi bir düşüş yaşanmış ve firma zarar açıklamıştır.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, özellikle işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Bu durum firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini göstermektedir. Örneğin, 2024'ün ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -15 milyon civarındadır. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları da dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin genellikle yüksek olduğu ve bu nedenle brüt karın düşük kaldığı görülmektedir. Örneğin, 2024'ün ilk çeyreğinde yapılan satışların maliyeti geliri aşmış ve firma brüt zararla karşılaşmıştır. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri de dikkate alındığında esas faaliyetlerden zarar edilmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilirken makroekonomik faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek enflasyon oranları ve faiz oranları firmanın maliyetlerini artırabilirken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da finansal sonuçlarını etkileyebilir. Firmanın sektördeki konumu (gıda, içecek ve tütün imalatı) ise talep esnekliği açısından avantajlı olabilir ancak maliyet kontrolünün önemi artmaktadır.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı karmaşık bir tablo sergilemektedir. Toplam varlıklarda artış gözlemlense de net dönem karında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Nakit akışlarının negatif olması operasyonel zorluklara işaret etmektedir. Gelir tablosunda ise yüksek maliyetlerin brüt karı olumsuz etkilediği görülmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.