OZKGY logo

OZKGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: Özkgy

Genel Finansal Sağlık Özkgy'nin finansal sağlığı, son dönemlerde önemli bir büyüme göstermiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. İlk 3 aylık dönemde toplam varlıklar 44 milyar TL'yi aşmış ve özkaynaklar da bu büyümeyi desteklemiştir. Bu durum, firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu ve mali açıdan sağlam bir zeminde bulunduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkate alındığında, firmanın borç geri ödemeleri ve diğer finansman giderleri nedeniyle net nakit artışı sınırlı kalmıştır. Yılın ilk çeyreğinde nakit ve nakit benzerlerindeki net artış olumlu yönde gerçekleşmiş olsa da, önceki dönemlerde negatif değerler gözlemlenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin düzenli olarak arttığı görülmektedir. İlk 3 aylık dönemde elde edilen brüt kar, firmanın maliyetlerini kontrol altında tutabildiğini ve karlılığını artırabildiğini göstermektedir. Ancak finansman giderleri gibi operasyon dışı maliyetlerin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Özkgy'nin gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Firmanın sektördeki konumu ve genişleyen varlık tabanı, uzun vadede sürdürülebilir büyüme için olumlu işaretler vermektedir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon) dikkate alındığında, firmanın bu değişkenlere karşı dayanıklılığı önemlidir.

Sonuç Özkgy'nin genel finansal sağlığı güçlüdür ve firma istikrarlı bir büyüme göstermektedir. Nakit akışlarında bazı dalgalanmalar olsa da genel olarak pozitif bir tablo çizmektedir. Gelir tablosundaki karlılık göstergeleri de olumlu yöndedir ancak operasyon dışı maliyetlerin dikkatle yönetilmesi gerekmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.