MAGEN logo

MAGEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Adı: Magen

Genel Finansal Sağlık Magen, elektrik, gaz ve su sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak dikkat çekmektedir. Firmanın finansal sağlığına genel olarak baktığımızda, varlıklarının ve özkaynaklarının yıllar içinde artış gösterdiğini görmekteyiz. 2023 yılı ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık 9.6 milyar TL iken, 2024 yılı ilk çeyreğinde bu rakam 16.5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Benzer şekilde özkaynaklar da aynı dönemde önemli bir artış göstermiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğunu ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının zaman zaman negatif olduğunu görüyoruz. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı oldukça yüksekken (819 milyon TL), yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı oldukça fazladır (-900 milyon TL). Bu durum firmanın büyüme ve genişleme stratejileri doğrultusunda yaptığı yatırımları işaret etmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin genellikle yüksek olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen brüt kar elde edilebilmiştir. Örneğin, 2024 yılı ilk çeyreğinde firmanın hasılatı yaklaşık 159 milyon TL iken satışların maliyeti yaklaşık 148 milyon TL olmuştur ve bu da brüt karın düşük olmasına neden olmuştur (11 milyon TL).

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Magen'in gelecekteki büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller bulunmaktadır. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları sürekli artmakta olup, net dönem karı da genellikle pozitif seyretmektedir. Ayrıca firmanın yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler de dikkate değerdir; örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler yaklaşık 1 milyar TL'dir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın finansal performansını etkilemektedir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken yüksek enflasyon ise maliyetleri yükseltebilir. Ancak firma bu zorluklara rağmen büyümeye devam etmektedir.

Sonuç Magen'in finansal sağlığı genel anlamda olumlu görünmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar ile birlikte net dönem karındaki pozitif seyir firmanın güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak yüksek maliyetler ve negatif nakit akışları dikkatle izlenmelidir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.