ASTOR logo

ASTOR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ASTOR ENERJİ A.Ş. 21.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıkları, her çeyrek artmış ve istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Bu, şirketin büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Şirketin borçları, varlıklarına kıyasla düşük seviyededir. Bu, şirketin finansal durumunun sağlam olduğunu göstermektedir.
  3. Şirketin kar zarar tablosu, her çeyrek karlılık göstermektedir. Bu, şirketin faaliyetlerinden sürekli olarak kar elde ettiğini göstermektedir.
  4. Şirketin nakit akışı pozitiftir ve her çeyrek artmaktadır. Bu, şirketin nakit yönetiminde başarılı olduğunu göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin büyüme potansiyeli yüksektir ve gelecekte daha da büyümesi beklenmektedir.
  2. Şirketin finansal durumu sağlam olduğu için, yeni yatırımlar yapma ve pazar payını artırma fırsatları vardır.
  3. Şirketin karlılık oranları istikrarlı bir şekilde artmaktadır, bu da gelecekte daha yüksek karlar elde etme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
  4. Şirketin nakit akışı pozitif olduğu için, işletme faaliyetlerini sürdürebilir ve büyümek için yeterli kaynağa sahiptir.

Analizin Genel Özeti: Astor şirketi, finansal durumu sağlam olan bir şirkettir. Varlıkları sürekli olarak artmaktadır ve borçları düşüktür. Şirketin karlılık oranları istikrarlı bir şekilde yükselmekte ve nakit akışı pozitiftir. Bu nedenle, Astor şirketine yatırım yapmak mantıklı olabilir, çünkü büyüme potansiyeli yüksektir ve finansal durumu sağlamdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.