DYOBY logo

DYOBY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Adı: Dyoby

Genel Finansal Sağlık Dyoby'nin finansal sağlığı, son dönemlerde önemli dalgalanmalar göstermiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış eğilimindedir, ancak net dönem kârında ciddi dalgalanmalar gözlemlenmiştir. 2023 yılı boyunca firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında düzenli bir artış görülürken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu büyüme devam etmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit üretemediğini göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri ile bu açıklar kapatılmaya çalışılmıştır. Özellikle borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Dyoby'nin gelir tablosu incelendiğinde, satışların maliyeti ve pazarlama giderlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum brüt kâr marjını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca finansman giderlerinin de oldukça yüksek olması, firmanın net kârlılığını düşürmektedir. 2023 yılında bazı dönemlerde pozitif net kâr elde edilmesine rağmen, genel olarak zarar açıklanmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın maliyetlerini kontrol altına alması gerekmektedir. Ayrıca borçlanma seviyelerinin yüksek olması da risk faktörü olarak değerlendirilebilir.

Sonuç Dyoby'nin finansal sağlığı karışıktır; bazı olumlu gelişmeler olsa da genel olarak zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir.
  • Nakit akışlarında sıkıntılar yaşanmaktadır.
  • Yüksek satış maliyetleri ve pazarlama giderleri brüt kârı olumsuz etkilemektedir.
  • Finansman giderlerinin yüksekliği net kârlılığı düşürmektedir.
  • Gelecekteki büyüme potansiyeli makroekonomik faktörlere bağlı olarak belirsizdir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.