ULUUN logo

ULUUN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. İlk 3 aylık dönemde 11 milyar TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda yaklaşık 20 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış trendi, firmanın büyüme potansiyelini işaret etmektedir. 2024'ün ilk çeyreğinde ise toplam varlıklar yaklaşık 26 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir. İlk 3 aylık dönemde yaklaşık 3.8 milyar TL olan özkaynaklar, yıl sonunda yaklaşık 7 milyar TL'ye ulaşmış ve ardından 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 8.5 milyar TL seviyesine yükselmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlk çeyrekte pozitif olan bu değerler, yılın ilerleyen dönemlerinde negatif değerlere dönüşmüştür. Bu durum, firmanın operasyonel maliyetlerinin yüksek olduğunu ve likidite yönetiminde zorluklar yaşadığını göstermektedir.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genellikle pozitiftir ancak kredi geri ödemeleri nedeniyle bu alanda da dikkatli olunması gerekmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelirleri yıl boyunca artış göstermiştir. İlk çeyrekte yaklaşık 5.6 milyar TL olan hasılat, yıl sonunda yaklaşık 40 milyar TL'ye ulaşmıştır ve bu trendin devam ettiği görülmektedir.

Brüt kar marjı da genel olarak olumlu bir seyir izlemiştir ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli oldukça yüksektir ancak finansman giderleri ve işletme maliyetleri dikkatle yönetilmelidir. Makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi göz önünde bulundurulduğunda, firmanın mali yapısını güçlendirmesi önemlidir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı genel olarak olumlu bir tablo çizmekte olup varlıkların ve özkaynakların artışı büyüme potansiyelini desteklemektedir. Ancak nakit akışlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek finansman giderleri dikkat edilmesi gereken alanlardır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.