SUNTK logo

SUNTK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık

Firmanın finansal sağlığına genel olarak baktığımızda, son dönemlerdeki performansında bazı dalgalanmalar gözlemlenmektedir. 2023 yılı boyunca firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde firmanın net dönem zararı yaşadığı görülmektedir. Bu durum, firmanın karlılık oranlarının düşmesine neden olmuştur.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, özellikle işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında negatif bir trend gözlenmektedir. 2023 yılının her çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı negatif olmuş ve bu durum 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Ayrıca, finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında da olumsuzluklar mevcuttur.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna genel olarak bakıldığında, 2023 yılında yüksek bir brüt kar elde ettiği görülmektedir. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde brüt karın düştüğü ve net dönemde zarar edildiği dikkat çekmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yanı sıra finansman giderlerinin de önemli miktarda arttığı gözlemlenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Yüksek enflasyon oranları ve faiz oranlarının etkisiyle maliyetlerin artması beklenebilir. Bununla birlikte, sektörün genel durumu ve firmanın geçmiş performansı dikkate alındığında uzun vadede toparlanma potansiyeli bulunmaktadır.

Sonuç

Firmanın mevcut finansal durumu karmaşık bir tablo sergilemektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış olsa da net dönem zararlarının olması endişe vericidir. Nakit akışlarında yaşanan sıkıntılar da dikkat çekicidir. Firmanın pazarlama, genel yönetim ve finansman giderlerini kontrol altına alarak karlılığını artırması gerekmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.