BEYAZ logo

BEYAZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 14.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak genel finansal sağlığını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Firmanın nakit akışları, gelir tablosu ve gelecekteki büyüme potansiyeli incelenmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler de göz önünde bulundurulmuştur.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğunu görüyoruz. Bu durum, firmanın operasyonlarından yeterli nakit yaratamadığını göstermektedir. Aynı zamanda finansman ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları da dikkat çekicidir. Bu olumsuz tabloya rağmen, firmanın dönem sonu nakit ve nakit benzerleri hala belirli bir seviyede bulunmaktadır.

2023 yılına baktığımızda ise daha olumlu bir tablo ile karşılaşıyoruz. Özellikle yılın ilk 12 ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı dikkat çekmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı bu olumlu durumu biraz gölgelemektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı yaşandığı görülmektedir. Brüt kar marjı düşük olup, finansman giderleri ve diğer operasyonel giderler karlılığı olumsuz etkilemiştir.

2023 yılında ise firma daha iyi performans sergilemiştir. Yılın ilk 12 ayında net dönem karı elde edilmiştir ve brüt kar marjı daha yüksektir. Ancak yine de finansman giderlerinin yüksekliği dikkat çekmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline ilişkin olarak bazı zorluklar bulunmaktadır. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, sektörün genel durumu da dikkate alındığında rekabetin yoğun olduğu bir ortamda bulunması büyüme potansiyelini sınırlayabilir.

Ancak firmanın stok seviyeleri yüksek olup bu durum gelecekteki satışlar için olumlu bir işaret olabilir. Ayrıca toplam varlıkların artışı da büyüme potansiyeline katkıda bulunabilir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığına ilişkin genel değerlendirme yapıldığında:

  • 2024 yılının ilk çeyreğinde zayıf bir performans sergilediği,
  • 2023 yılında ise daha güçlü bir performansa sahip olduğu,
  • Nakit akışlarının dalgalı olduğu,
  • Karlılık göstergelerinin makroekonomik faktörlerden etkilendiği görülmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.