CUSAN logo

CUSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 14.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Cusan

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalı bir seyir izlemektedir. 2023 yılı boyunca firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. Ancak, bu artışa rağmen net dönem karında sürekli bir düşüş yaşanmıştır. Özellikle 2024'ün ilk çeyreğinde firmanın net dönem zararı daha da belirgin hale gelmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları, özellikle kredi geri ödemeleri nedeniyle yüksek seviyelerde seyretmektedir. Bu durum, firmanın borçlanma ihtiyacının arttığını ve dolayısıyla likidite riskinin yükseldiğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve bu durumun brüt karı olumsuz etkilediği görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet karı düşük seviyelerde kalmaktadır. Finansman giderlerinin de yüksek olması nedeniyle net dönem zararı kaçınılmaz hale gelmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın büyüme potansiyeli sınırlı görünmektedir. Yüksek faiz oranları ve enflasyon baskısı altında kalan firma, maliyetlerini kontrol etmekte zorlanabilir. Ayrıca döviz kuru dalgalanmaları da firmanın finansal performansını olumsuz etkileyebilir.

Sonuç Cusan firmasının genel finansal sağlığı şu anda zayıf görünmektedir. Firmanın varlıklarında artış olsa da net dönem zararındaki artış dikkat çekicidir. Nakit akışlarındaki dengesizlikler ve yüksek borçlanma ihtiyacı, likidite riskini artırmaktadır. Gelir tablosunda ise yüksek maliyetler ve giderler nedeniyle karlılık düşük seviyelerde kalmaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.