ANELE logo

ANELE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 13.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 4.97 milyar TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda 9.03 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini işaret etmektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer bir trend izlemiş ve yılın başında 1.04 milyar TL iken yıl sonunda 2.14 milyar TL'ye yükselmiştir. Ancak, firmanın toplam yükümlülükleri de önemli ölçüde artmış ve bu durum borçlanma seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonlarını finanse etmek için dış kaynaklara bağımlı olduğunu göstermektedir.

Özellikle 2023 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -543 milyon TL olarak gerçekleşmişken, bu rakam üçüncü çeyrekte -647 milyon TL'ye kadar düşmüştür. Ancak yıl sonunda bu durum biraz düzelmiş ve pozitif bir nakit akışı sağlanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıllık bazda arttığı görülmektedir. İlk çeyrekte yaklaşık 336 milyon TL olan hasılat, yıl sonunda yaklaşık 2.11 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bununla birlikte, satışların maliyeti de yüksek seyretmekte olup brüt kar marjını olumsuz etkilemektedir. Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri de dikkate alındığında net dönem karı genellikle negatif olmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde birkaç önemli noktaya dikkat çekmek gerekmektedir:

  • Makroekonomik Faktörler: Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırmakta ve bu durum firmanın karlılığını olumsuz etkilemektedir.
  • Enflasyon: Yüksek enflasyon oranları maliyetlerin artmasına neden olmakta ve fiyatlama stratejilerini zorlaştırmaktadır.
  • Döviz Kuru: Dolar/TL paritesindeki dalgalanmalar ithalat maliyetlerini artırabilir ve bu da firmanın genel maliyet yapısını etkileyebilir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı karmaşık bir tablo sergilemektedir:

  • Toplam varlıklarda gözle görülür bir artış vardır.
  • Nakit akışlarında dönemsel dalgalanmalar yaşanmakta olup genellikle negatif seyretmektedir.
  • Gelir tablosunda hasılat artışı gözlenirken net dönem karı genellikle negatiftir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.