EMNIS logo

EMNIS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. 2023 yılı boyunca firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları düzenli olarak artış göstermiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu artış devam etmiştir. Firmanın toplam varlıklarının artışı, büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu işaret edebilir. Ancak, finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, firmanın dış kaynaklardan yeterli finansman sağladığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olmasına rağmen brüt karın sürekli arttığı gözlemlenmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de düzenli olarak artmaktadır ancak bu durum firmanın esas faaliyet karını olumsuz etkilememiştir. Firmanın net dönem karı da yıllık bazda önemli ölçüde artmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, firmanın büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonun etkileri göz önünde bulundurulduğunda, firma bu zorluklara karşı dirençli görünmektedir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu bir seyir izlemekte olup büyüme potansiyeli yüksektir. Nakit akışlarındaki bazı olumsuzluklara rağmen dış kaynaklardan sağlanan finansman ile bu durum dengelenmiştir. Gelir tablosundaki olumlu trendler ve net dönem karındaki artışlar firmanın güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.