RTALB logo

RTALB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 12.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Raporu: RTALB

Genel Finansal Sağlık RTALB, imalat/kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığı, son dönemlerde önemli değişiklikler göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar 735 milyon TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 1.81 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genel olarak pozitif olduğu görülmektedir. Ancak yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit akışı negatif olmuştur. Örneğin, 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 132 milyon TL iken, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net çıkışlar nedeniyle dönem sonunda nakit ve nakit benzerleri azalmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyeti ve brüt kâr arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. 2024 yılının ilk çeyreğinde brüt kâr yaklaşık 9.6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderleri ile finansman giderleri dikkate alındığında net dönem kârı daha düşük seviyelerde kalmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça umut verici görünmektedir. Toplam varlıklardaki artış ve özkaynaklardaki büyüme bu durumu desteklemektedir. Ayrıca firmanın araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamaları da dikkate değerdir; bu harcamalar uzun vadede firmanın rekabet gücünü artırabilir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın performansını etkileyebilir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken, yüksek enflasyon ise maliyetlerin yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle firma yönetiminin bu faktörlere karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Sonuç RTALB'nin genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemektedir ancak bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. Nakit akışlarında yaşanan dalgalanmalar dikkatle izlenmelidir. Firmanın büyüme potansiyeli yüksek olmakla birlikte, makroekonomik koşulların etkileri göz ardı edilmemelidir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.