EMNIS logo

EMNIS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığı, son dönem bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, toplam varlıkların ve özkaynakların artış gösterdiği görülmektedir. 2023 yılının ilk 12 aylık döneminde toplam varlıklar 234 milyon seviyesindeyken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 268 milyon seviyesine yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal sağlamlığını işaret etmektedir.

Nakit Akışları Nakit akışlarına baktığımızda, firma faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık -19 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri pozitif yönde olup yaklaşık 18 milyon seviyesindedir. Bu durum, firmanın operasyonel giderlerini karşılamak için dış kaynaklara başvurduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin ve brüt karın yıllık bazda arttığı görülmektedir. Örneğin, 2023 yılının ilk üç ayında yaklaşık 59 milyon olan hasılat, aynı yılın sonunda yaklaşık 313 milyona ulaşmıştır. Brüt kar da benzer şekilde artarak aynı dönemde yaklaşık 15 milyondan 65 milyona yükselmiştir. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin de arttığı gözlemlenmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, mevcut trendler olumlu bir tablo çizmektedir. Toplam varlıklardaki artış ve net dönem karındaki iyileşmeler bu durumu desteklemektedir. Ancak yüksek enflasyon oranları ve faiz oranlarının etkisiyle maliyetlerin de arttığı unutulmamalıdır.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın finansal performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Yüksek enflasyon oranları maliyetleri artırırken yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini yükseltmektedir. Bu faktörler dikkate alındığında firmanın stratejik planlamalarını dikkatli yapması gerekmektedir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu bir seyir izlemekte olup varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir. Nakit akışlarında bazı zorluklar yaşansa da genel olarak büyüme potansiyeli yüksektir. Makroekonomik faktörlerin etkisi altında kalarak maliyetlerde artış yaşanmış olsa da firma bu durumu yönetebilecek kapasitededir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.