TUCLK logo

TUCLK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın son bilanço verilerine göre, 2024 yılının ilk üç ayında toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir. Bu dönemde firmanın toplam varlıkları 3.674 milyar TL'ye ulaşmış olup, özkaynaklar ise 1.819 milyar TL seviyesindedir. Bu durum, firmanın finansal yapısının güçlendiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. İlk üç ayda işletme faaliyetlerinden -77 milyon TL, finansman faaliyetlerinden -98 milyon TL ve yatırım faaliyetlerinden -1.6 milyon TL nakit çıkışı gerçekleşmiştir. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış ise 177 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Gelir Tablosu Özeti 2024 yılının ilk üç ayında firmanın hasılatı 368 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, satışların maliyeti ise 346 milyon TL'dir. Brüt kar marjı düşük olmakla birlikte pozitif bir değer olan 21 milyon TL'dir. Ancak finansman giderleri oldukça yüksek olup, bu durum net karlılığı olumsuz etkilemektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek faiz oranları ve enflasyonun firma üzerindeki baskısı devam etmektedir. Ancak firmanın sektördeki konumu ve sahip olduğu varlıklar dikkate alındığında uzun vadede büyüme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı incelendiğinde, toplam varlıklarda ve özkaynaklarda artış olduğu görülmektedir ki bu olumlu bir göstergedir. Ancak nakit akışlarında yaşanan negatif durumlar dikkat çekicidir ve izlenmesi gereken önemli bir noktadır. Gelir tablosunda brüt karın pozitif olması olumlu bir işaret olsa da yüksek finansman giderleri net karlılığı baskılamaktadır.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.