AKSUE logo

AKSUE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Sağlık

Aksue firmasının son bilanço verilerine bakıldığında, firmanın finansal sağlığında belirgin dalgalanmalar olduğu görülmektedir. 2023 yılının ilk çeyreğinden 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir. Ancak, aynı dönemde net dönem karında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Firmanın toplam yükümlülükleri de artış göstermiştir, bu da firmanın borçlanma seviyesinin yükseldiğini işaret etmektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayan bu trend, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Bu durum, firmanın borç geri ödemeleri ve diğer finansman giderlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna genel olarak baktığımızda, satışların maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve brüt kar marjlarının düşük kaldığı görülmektedir. Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri de dikkate alındığında, firmanın esas faaliyet karı sınırlı kalmaktadır. 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı yaşanmış olması da bu durumu desteklemektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Aksue firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik taşımaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin artması beklenebilirken, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da firmanın finansal performansını olumsuz etkileyebilir.

Sonuç

Aksue firmasının genel finansal sağlığı incelendiğinde:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış olsa da net dönem karında ciddi bir düşüş yaşanmıştır.
  • Nakit akışlarında işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışı sağlanmasına rağmen finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek çıkışlar dikkat çekicidir.
  • Gelir tablosunda brüt kar marjlarının düşük olması ve yüksek genel yönetim ile finansman giderleri nedeniyle esas faaliyet karı sınırlıdır.
  • Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik taşımaktadır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.