IHGZT logo

IHGZT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Sağlık

Firma, bilgi ve iletişim/yayımcılık sektöründe faaliyet göstermektedir. 2024 yılının ilk üç aylık verilerine göre firmanın toplam varlıkları artmış ve 2.87 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak, aynı dönemde net dönem karı negatif seyretmiş ve -80.59 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, firmanın karlılığında bir düşüş yaşandığını göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. 2024 yılının ilk üç ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 58 milyon TL'dir. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları yüksek olup -30 milyon TL seviyesindedir. Finansman faaliyetlerinden ise negatif bir nakit akışı gözlemlenmiştir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, 2024 yılının ilk üç ayında hasılatın 368 milyon TL olduğunu görmekteyiz. Satışların maliyeti ise bu dönemde oldukça yüksektir ve brüt kar marjını olumsuz etkilemiştir. Brüt kar (zarar) 43 milyon TL olarak gerçekleşmiştir ancak genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri gibi operasyonel masraflar brüt karı eritmiş ve esas faaliyet zararı -43 milyon TL olmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilirken makroekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. Yüksek enflasyon oranları ve faiz oranlarının firma üzerindeki etkisi önemli olabilir. Firmanın toplam varlıklarındaki artış olumlu bir sinyal verirken, karlılığındaki düşüş dikkatle izlenmelidir.

Sonuç

Firmanın finansal sağlığı karmaşık bir tablo çizmektedir:

  • Toplam Varlıklar: Artan toplam varlıklar büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
  • Net Dönem Karı: Negatif seyreden net dönem karı karlılık açısından endişe vericidir.
  • Nakit Akışları: İşletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışı sağlanmış olsa da yatırım ve finansman faaliyetlerindeki negatif akışlar dikkat çekicidir.
  • Makroekonomik Faktörler: Yüksek enflasyon ve faiz oranlarının firma üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.