SILVR logo

SILVR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu: Silvr

Genel Değerlendirme Silvr firması, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyrek verileri incelendiğinde, firmanın finansal sağlığında belirgin değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu raporda, firmanın genel finansal durumu, nakit akışları ve büyüme potansiyeli değerlendirilecektir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 861 milyon TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda yaklaşık 1.17 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış trendi, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve toplam varlıklar yaklaşık 1.29 milyar TL'ye yükselmiştir.

Özkaynaklarda ise dalgalanmalar görülmektedir. İlk çeyrekte yaklaşık 95 milyon TL olan özkaynaklar, yıl ortasında düşüş göstermiş ve yıl sonunda tekrar toparlanarak yaklaşık 403 milyon TL olmuştur. Ancak bu toparlanma yeterli olmamış ve firma net dönem karında zararla karşılaşmıştır.

Nakit Akışları Firma, faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışlarında dalgalanmalar yaşamıştır. Özellikle yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Örneğin, 2023 yılı boyunca yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek miktarda nakit çıkışı gerçekleşmiş ve bu durum firmanın nakit dengesini olumsuz etkilemiştir.

Nakit akışı açısından en olumlu gelişme ise işletme faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışıdır. Yılın son çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı artmış ve bu durum firmanın likidite durumunu iyileştirmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosunda da önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Satışların maliyeti genellikle yüksek seviyelerde seyretmiş olup brüt karlılık düşük kalmıştır. Özellikle pazarlama ve genel yönetim giderleri gibi operasyonel giderlerin yüksek olması net dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Bununla birlikte, firmanın esas faaliyet karı genellikle negatif seyretmiş olup finansman giderleri de dikkate alındığında zarar yazılmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Silvr firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo sergilemektedir. Faiz oranlarının yüksekliği borçlanma maliyetlerini artırmakta olup enflasyonun etkisiyle maliyetlerde de artış yaşanması muhtemeldir.

Ancak firmanın stok yönetimi konusundaki başarısı ve dönen varlıklardaki artış gelecekteki büyüme için olumlu sinyaller vermektedir.

Sonuç Silvr firmasının finansal sağlığı karmaşık bir tablo sergilemektedir:

  • Toplam varlıklarda sürekli bir artış gözlemlense de özkaynaklarda dalgalanmalar mevcuttur.
  • Nakit akışı açısından yatırım harcamaları yüksektir ancak işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışı sağlanmaktadır.
  • Gelir tablosunda operasyonel giderlerin yüksekliği net kara olumsuz yansımaktadır.
  • Makroekonomik faktörlerin etkisiyle gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizlik içermektedir ancak stok yönetimi olumlu sinyaller vermektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.