ACSEL logo

ACSEL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Raporda, firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken makroekonomik faktörler de dikkate alınmıştır.

Genel Finansal Sağlık

Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 293 milyon olan toplam varlıklar, yıl sonunda 562 milyon seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 675 milyon olarak kaydedilmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve varlıklarını etkin bir şekilde yönetebildiğini göstermektedir.

Özkaynaklar da benzer bir trend izleyerek artış göstermiştir. İlk çeyrekten itibaren sürekli bir yükselişle 2023 sonunda 359 milyon seviyesine ulaşmış ve 2024'ün ilk çeyreğinde ise bu rakam 423 milyona çıkmıştır. Bu durum, firmanın güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu işaret etmektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Özellikle işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları her dönem pozitif seyretmiş olup, bu durum firmanın operasyonel anlamda güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları da genellikle pozitiftir ancak bazı dönemlerde dalgalanmalar yaşanmıştır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ise negatif değerler dikkat çekmektedir; bu durum firmanın yatırımlarını artırdığını ve gelecekteki büyüme için harcamalar yaptığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olmasına rağmen brüt karın sürekli arttığı görülmektedir. Örneğin, 2023'ün ilk çeyreğinde brüt kar yaklaşık olarak 12 milyon iken yıl sonunda bu rakam yaklaşık olarak 46 milyona çıkmıştır.

Net dönem karı ise dalgalı bir seyir izlemiştir; ancak genel olarak pozitif kalmayı başarmıştır. Örneğin, net dönem karı ilk çeyrekte yaklaşık olarak 5 milyon iken üçüncü çeyrekte bu rakam yaklaşık olarak 54 milyona çıkmış ve yıl sonunda ise yaklaşık olarak 36 milyon olmuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın mevcut finansal durumu ve geçmiş performansı göz önüne alındığında gelecekte de büyümeye devam etmesi beklenebilir. Firmanın varlıklarını etkin bir şekilde yönetmesi ve özkaynaklarını artırması olumlu göstergelerdir. Ayrıca yatırım faaliyetlerine yapılan harcamalar da uzun vadede büyümeyi destekleyecek niteliktedir.

Makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi altında kalan firma için bu değişkenlerin takibi önemlidir; ancak genel finansal sağlık açısından olumlu sinyaller vermektedir.

Sonuç

Firmanın genel finansal sağlığı oldukça iyi görünmektedir. Varlıklarındaki artış, güçlü özkaynak yapısı ve pozitif nakit akışı ile firma sağlam bir zeminde ilerlemektedir. Gelecekteki büyüme potansiyeli de yüksek görünmekte olup yatırımcılar için umut verici olabilir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.