KAREL logo

KAREL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Karel Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Karel firmasının finansal sağlığı, 2023 ve 2024 yıllarındaki bilanço verilerine dayanarak değerlendirildiğinde, firmanın varlıklarının ve özkaynaklarının artış gösterdiği görülmektedir. Ancak, aynı zamanda yükümlülüklerin de arttığı dikkat çekmektedir. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı sonunda yaklaşık 8.27 milyar TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 8.78 milyar TL'ye yükselmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin, 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı pozitif bir seyir izlerken (yaklaşık 2.83 milyar TL), 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakamın düşüş gösterdiği ve net nakit çıkışı yaşandığı (yaklaşık -515 milyon TL) görülmüştür.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinde genel bir artış trendi gözlemlenmektedir. Ancak karlılık oranlarında dalgalanmalar mevcuttur. Örneğin, firmanın brüt karı 2023 yılında yaklaşık 1.32 milyar TL iken, aynı dönemde net dönem karı ise pozitif yönde gerçekleşmiş (234 milyon TL). Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı yaşanmıştır (-111 milyon TL).

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet göstermesi önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Sektörün dinamik yapısı ve sürekli yenilik gerektiren doğası nedeniyle Karel'in Ar-Ge harcamaları önem arz etmektedir. Firmanın Ar-Ge harcamalarının düzenli olarak arttığı görülmektedir ki bu da uzun vadede rekabet gücünü artırabilir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranlarındaki artışlar ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın finansal performansını etkilemiştir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken, yüksek enflasyon stok maliyetlerini etkileyebilir.

Sonuç Karel firmasının finansal sağlığı genel anlamda olumlu bir seyir izlese de bazı dönemlerde karlılıkta dalgalanmalar yaşanmıştır. Nakit akışlarındaki değişkenlikler dikkatle izlenmelidir. Teknoloji ve bilişim sektöründeki konumu sayesinde uzun vadede büyüme potansiyeline sahiptir ancak makroekonomik faktörlerin etkisi göz ardı edilmemelidir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.