KRPLS logo

KRPLS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Raporu: KRPLS

Genel Finansal Sağlık KRPLS firmasının 2024 yılının ilk üç aylık dönemine ait finansal verileri incelendiğinde, firmanın toplam varlıklarının ve özkaynaklarının bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı görülmektedir. Ancak, net dönem karı negatif olup zarar edilmiştir. Bu durum, firmanın karlılık açısından zor bir dönem geçirdiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın operasyonel anlamda nakit yaratabildiğini göstermektedir. Ancak, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkate alındığında, genel olarak nakit akışında sınırlı bir artış yaşanmıştır.

Gelir Tablosu Özeti KRPLS'nin gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olması nedeniyle brüt kar marjının daraldığı görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de önemli ölçüde yüksektir. Bu giderlerin kontrol altına alınamaması, firmanın karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda (faiz oranları ve enflasyon gibi), KRPLS'nin gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde baskılar oluşabileceği öngörülmektedir. Firmanın sektördeki rekabet gücünü artırmak için maliyetlerini daha etkin yönetmesi gerekmektedir.

Sonuç KRPLS firması 2024 yılının ilk üç ayında finansal açıdan zorlu bir dönem geçirmiştir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış olsa da net zarar edilmiştir. Nakit akışı pozitif olmakla birlikte sınırlıdır ve pazarlama ile genel yönetim giderlerinin yüksekliği dikkat çekicidir. Makroekonomik koşulların etkisiyle gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde baskılar olabilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.