TRILC logo

TRILC Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Adı: TRILC

Sektör: İmalat / Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler

Genel Finansal Sağlık TRILC'nin finansal sağlığına baktığımızda, firmanın varlıklarının ve özkaynaklarının yıllar içinde arttığını görüyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar 1.2 milyar TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 3.2 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar görülmektedir. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı pozitifken (yaklaşık 66 milyon TL), aynı yılın son çeyreğinde bu rakam negatif bir seviyeye düşmüştür (-860 milyon TL). Ancak finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları bu açığı kapatmış gibi görünmektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinin düzenli olarak arttığını görmekteyiz. 2023 yılı boyunca firma yaklaşık 1.9 milyar TL hasılat elde ederken, aynı dönemde brüt kar marjı da olumlu bir seyir izlemiştir. Ancak 2024 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı yaşanmıştır (-27 milyon TL).

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), TRILC'nin gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo sergilemektedir. Yüksek enflasyon ve faiz oranları firmanın maliyetlerini artırabilirken, döviz kurlarındaki değişiklikler de finansal performansı etkileyebilir.

Sonuç TRILC'nin genel finansal sağlığı incelendiğinde; firmanın varlıklarını artırdığı ve gelirlerini yükselttiği görülmektedir. Ancak yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi makroekonomik faktörler dikkate alındığında bazı zorluklarla karşılaşabileceği de unutulmamalıdır.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır; yalnızca analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.