ATAGY logo

ATAGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına genel olarak baktığımızda, varlıklarının ve özkaynaklarının yıllık bazda arttığını görmekteyiz. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar 239 milyon TL seviyesindeyken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 489 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde -3.7 milyon TL olan işletme faaliyetlerinden nakit akışı, 2024 yılının aynı döneminde -5.5 milyon TL'ye düşmüştür. Bu durum firmanın operasyonlarını finanse etmekte zorlandığını gösterebilir.

Gelir Tablosu Özeti Gelir tablosuna bakıldığında, firmanın gelirlerinde dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. 2023 yılı boyunca net dönem karı pozitif iken (ilk üç aylık dönemde -1.9 milyon TL zarar hariç), 2024 yılı ilk çeyreğinde tekrar zarara geçmiştir (-2.5 milyon TL). Bu durum firmanın karlılık konusunda istikrar sağlayamadığını göstermektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilirken makroekonomik faktörler de dikkate alınmalıdır. Yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi unsurlar firmanın maliyetlerini artırabilir ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. Ancak toplam varlıklardaki artış ve sektördeki konumunu koruması olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Sonuç Firmanın finansal sağlığı genel olarak karmaşık bir tablo sergilemektedir. Varlıklarda önemli bir artış gözlemlenirken, nakit akışlarında sıkıntılar yaşanmakta ve karlılık konusunda istikrarsızlık söz konusudur. Makroekonomik faktörlerin de etkisiyle firmanın gelecekteki performansı belirsizlik taşımaktadır.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.