DNISI logo

DNISI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Bu rapor, firmanın son dönem bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilecektir. Değerlendirmelerde makroekonomik faktörler de dikkate alınmıştır.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde artmış ve 2024 yılının ilk çeyreğinde de bu trend devam etmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık 615 milyon TL iken, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 1.19 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini göstermektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer bir artış trendi göstermiştir. 2023 yılının başında yaklaşık 412 milyon TL olan özkaynaklar, aynı yılın sonunda yaklaşık 758 milyon TL'ye yükselmiş ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 851 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının yüksek olması dikkat çekicidir. Örneğin, kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları sürekli olarak borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinden daha yüksektir.

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim incelendiğinde ise dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Özellikle son dönemde (2024 yılı ilk çeyrek) net azalış yaşanmış olup dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı düşmüştür.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olduğu ancak brüt kar marjının olumlu seyrettiği görülmektedir. Ancak finansman giderlerinin yüksekliği net karı olumsuz etkilemiştir. Örneğin, firmanın esas faaliyet karı pozitif olmasına rağmen net dönem zararı vermesi dikkat çekicidir.

Brüt kar marjı yıllık bazda artarken (örneğin: 2023 yılında %14 civarında), finansman giderlerinin etkisiyle net karlılık düşüş göstermiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, varlıklarındaki artış ve özkaynaklardaki yükseliş olumlu sinyaller vermektedir. Ancak yüksek enflasyon oranları ve faiz oranlarının etkisiyle finansman maliyetlerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir.

Sektördeki rekabet koşulları da dikkate alındığında, firmanın pazarlama ve genel yönetim giderlerini etkin bir şekilde yönetmesi önem arz etmektedir.

Sonuç Firma genel olarak güçlü bir varlık yapısına sahip olup büyüme potansiyeline sahiptir. Ancak yüksek finansman giderleri nedeniyle karlılık baskı altında kalmaktadır. Nakit akışı yönetimi konusunda dikkatli olunması gerekmekte olup özellikle borçlanma stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.