ERSU logo

ERSU Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Ersu Firması Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Ersu firması, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir gıda, içecek ve tütün üreticisidir. Firmanın son bilanço verileri incelendiğinde, 2023 yılı boyunca finansal performansında dalgalanmalar yaşadığı gözlemlenmiştir. 2024 yılının ilk üç aylık dönemine ait veriler ise firmanın bazı önemli değişiklikler yaşadığını göstermektedir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 94 milyon TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda yaklaşık 379 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artış trendi, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam varlıkların daha da arttığı ve yaklaşık 410 milyon TL'ye ulaştığı görülmektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer bir artış göstermiştir. İlk çeyrekte yaklaşık 68 milyon TL olan özkaynaklar, yıl sonunda yaklaşık 294 milyon TL'ye yükselmiştir ve bu rakam 2024 yılında daha da artarak yaklaşık 331 milyon TL olmuştur. Bu durum, firmanın sermaye yapısının güçlendiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında ise bazı zorluklarla karşılaştığı görülmektedir. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genellikle negatif seyretmiştir. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı yaklaşık -1.2 milyon TL iken bu rakam yıl sonunda pozitif bir değere dönmüş ancak yine de düşük seviyelerde kalmıştır.

Ancak dikkat çekici bir nokta olarak yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu gözlemlenmiştir; özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde bu kalemden elde edilen nakit akışı oldukça yüksek olup yaklaşık olarak +120 milyon TL'dir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda ise satış gelirlerinin yıllık bazda arttığı görülmektedir. İlk üç aylık dönemdeki satış geliri yaklaşık olarak 11 milyon TL iken bu rakam yıl sonunda yaklaşık olarak 81 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ancak brüt kar marjı düşük seviyelerde kalmış ve net dönem karı genellikle negatif olmuştur.

Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ise pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olmasıdır ki bu durum firmanın karlılığını olumsuz etkilemektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Ersu firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli karmaşık bir tablo sunmaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyonun etkisiyle maliyetlerin arttığı gözlemlenebilirken, döviz kuru dalgalanmaları da firmanın finansal performansını etkileyebilmektedir.

Ancak firmanın yatırım faaliyetlerinden elde ettiği yüksek nakit akışı gelecekteki yatırımlar için olumlu bir sinyal vermektedir.

Sonuç Ersu firması genel itibarıyla büyüme potansiyeline sahip olmakla birlikte bazı finansal zorluklarla karşılaşmaktadır. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda görülen artış olumlu bir gelişmedir ancak işletme faaliyetlerinden elde edilen negatif nakit akışları dikkat çekicidir. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksekliği de karlılığı olumsuz etkilemektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.