OYLUM logo

OYLUM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Bakış Oylum firması, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir gıda, içecek ve tütün üreticisidir. Bu rapor, firmanın 2023 ve 2024 yıllarındaki finansal performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Firmanın bilanço verileri incelenerek, genel finansal sağlığı, nakit akışları ve gelir tablosu özetlenmiştir.

Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları 2023 yılı boyunca artış göstermiştir. İlk üç aylık dönemde 443 milyon TL olan toplam varlıklar, yıl sonunda 774 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artış trendi 2024'ün ilk çeyreğinde de devam etmiş ve toplam varlıklar 825 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Toplam özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir. İlk üç aylık dönemde 270 milyon TL olan özkaynaklar, yıl sonunda 547 milyon TL'ye çıkmış ve 2024'ün ilk çeyreğinde ise bu rakam 609 milyon TL olmuştur.

Ancak firmanın net dönem karı dalgalı bir seyir izlemiştir. Örneğin, firmanın net dönem karı ilk üç aylık dönemde yaklaşık 27 milyon TL iken, yıl sonunda bu rakam önemli ölçüde artarak yaklaşık 170 milyon TL olmuştur. Ancak, bu olumlu tabloya rağmen firmanın net dönem zararı 2024’ün ilk çeyreğinde yaklaşık -22 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında ise bazı zorluklarla karşılaştığı görülmektedir. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı genellikle pozitif olsa da yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle toplamda negatif bir nakit akışı söz konusudur. Özellikle kredi geri ödemeleri gibi finansman giderleri firmanın nakit dengesini olumsuz etkilemektedir.

Örneğin, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı ilk üç ayda yaklaşık 13 milyon TL iken yıl sonunda bu rakam önemli ölçüde artarak yaklaşık 169 milyon TL’ye ulaşmıştır. Ancak aynı dönemde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan büyük miktarda negatif nakit akışı (yaklaşık -67 milyon TL) dikkat çekicidir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında satışların maliyeti ile brüt kar arasındaki farkın büyüdüğü gözlemlenmektedir. İlk üç ayda brüt kar yaklaşık olarak 29 milyon TL iken yıl sonuna kadar bu rakam kademeli olarak artmış ve en son verilerde ise brüt karın yaklaşık olarak 43 milyon TL olduğu görülmüştür.

Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında esas faaliyet karının dalgalandığı ancak genel olarak pozitif olduğu söylenebilir. Örneğin, esas faaliyet karı ilk üç ayda yaklaşık olarak 24 milyon TL iken yıl sonunda bu rakam önemli ölçüde artarak yaklaşık olarak 154 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli üzerinde bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırabilirken yüksek enflasyon ise maliyetlerin kontrol altında tutulmasını zorlaştırabilir.

Ancak firma sektördeki güçlü konumu sayesinde uzun vadede büyüme potansiyeline sahiptir. Özellikle ürün çeşitliliği ve pazarlama stratejileri ile pazar payını artırma şansı bulunmaktadır.

Sonuç Oylum firmasının genel finansal sağlığı olumlu yönde gelişmektedir ancak bazı dönemlerde yaşanan dalgalanmalar dikkat çekicidir. Nakit akışlarında yaşanan zorluklara rağmen firma uzun vadede büyüme potansiyeline sahiptir. Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.