ARTMS logo

ARTMS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARTEMİS HALI A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Genel Finansal Sağlık Değerlendirmesi

Artms firmasının finansal sağlığı, son dönem bilanço verileri incelendiğinde genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynaklarında önemli bir artış gözlemlenmiştir. 2023 yılına kıyasla 2024 yılının ilk üç aylık döneminde firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları belirgin şekilde artmış olup, bu durum firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. 2024 yılının ilk üç ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 13 milyon TL civarındadır. Bu durum, firmanın operasyonel anlamda güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında da ciddi bir artış yaşanmıştır. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış ise oldukça yüksek seviyededir ve bu da firmanın likidite açısından sağlam bir durumda olduğunu ortaya koymaktadır.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinde önemli bir artış olduğu görülmektedir. Brüt kar marjı pozitif seyretmekte olup, maliyetlerin kontrol altında tutulduğu anlaşılmaktadır. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması dikkat çekicidir; bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, mevcut makroekonomik koşulların (yüksek enflasyon ve faiz oranları) dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörler maliyetleri artırabilir ve karlılığı baskılayabilir. Ancak firma stoklarını etkin yöneterek ve operasyonel verimliliği artırarak bu zorlukların üstesinden gelebilir.

Sonuç

Artms firması genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahiptir. Varlıklarındaki artış, güçlü nakit akışı ve pozitif brüt kar marjı firmanın sağlıklı büyüdüğünü göstermektedir. Ancak yüksek finansman giderleri dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Firma gelecekte de operasyonel verimliliğini koruyarak büyümeye devam edebilir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.