YESIL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık Yeşil firmasının son bilanço verilerine baktığımızda, firmanın genel finansal sağlığında belirgin dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıl içerisinde artış göstermiştir. Ancak, net dönem karında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu durum, firmanın karlılık açısından zor bir dönem geçirdiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının bu pozitif durumu dengelediği görülmektedir. Yılın ilk üç ayında nakit ve nakit benzerlerinde azalma yaşanmış olup, bu durum yılın diğer çeyreklerinde de devam etmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre, 2023 yılı boyunca satışlardan elde edilen gelirlerde önemli bir artış gözlemlenmemiştir. 2024'ün ilk üç ayında ise hiç satış geliri elde edilmemiştir. Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri sürekli olarak yüksek seyretmiş ve bu da firmanın zarar etmesine yol açmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, Yeşil firmasının gelecekteki büyüme potansiyeli belirsiz görünmektedir. Faiz oranlarındaki artışlar ve yüksek enflasyon oranları, firmanın maliyetlerini artırarak karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç Yeşil firmasının son bilanço verileri incelendiğinde:

  • Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir.
  • Net dönem karı sürekli olarak düşüş göstermiştir.
  • Nakit akışlarında dengesizlikler mevcuttur.
  • Gelir tablosunda satış gelirlerinde belirgin bir artış olmamıştır.
  • Makroekonomik koşullar firmanın gelecekteki büyüme potansiyelini belirsiz hale getirmektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.