KONKA logo

KONKA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Konka Firması Yatırımcı Raporu

Genel Finansal Sağlık Konka, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, son dönemde finansal sağlığını korumayı başarmıştır. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. 2023 yılı ilk çeyreğinde toplam varlıklar 3 milyar TL civarındayken, 2024 yılı ilk çeyreğinde bu rakam yaklaşık 6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu büyüme, firmanın mali yapısının güçlendiğini göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının düzenli olarak arttığını görmekteyiz. İlk çeyreklerdeki nakit akışı pozitif seyretmiş ve dönem sonu nakit ve nakit benzerleri önemli ölçüde artmıştır. Örneğin, 2023 yılının ilk çeyreğinde dönem sonu nakit ve nakit benzerleri yaklaşık 271 milyon TL iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam yaklaşık 506 milyon TL'ye yükselmiştir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, hasılatın sürekli arttığını gözlemliyoruz. İlk üç aylık verilerde hasılatın yıllık bazda ciddi bir artış gösterdiği görülmektedir. Brüt kar marjı da olumlu bir trend izlemektedir; örneğin, 2023 yılı ilk üç ayında brüt kar yaklaşık 40 milyon TL iken, bu rakam 2024 yılında yaklaşık 143 milyon TL'ye çıkmıştır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), Konka'nın gelecekte de büyüme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Firmanın karlılığına yönelik göstergeler olumlu yönde ilerlemekte olup, net dönem karı da artış göstermektedir. Örneğin, net dönem karı 2023 yılı ilk üç ayında yaklaşık 34 milyon TL iken, aynı dönemdeki veriyle karşılaştırıldığında bu rakamın daha yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir.

Sonuç Konka firmasının genel finansal sağlığı güçlü görünmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda görülen artışlar firmanın mali yapısının sağlam olduğunu işaret etmektedir. Nakit akışlarının pozitif seyri ve gelir tablosundaki olumlu göstergeler firmanın gelecekte de başarılı olabileceğine dair umut vermektedir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.