TARKM logo

TARKM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Tarkm firmasının finansal sağlığı, son yıllarda değişen makroekonomik koşullara rağmen genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış göstermiştir. 2024 yılının ilk üç aylık verilerine göre, firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, 2023 yılı boyunca faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının dalgalı seyrettiğini görmekteyiz. İlk altı aylık dönemde negatif olan işletme faaliyetlerinden nakit akışı, yılın sonuna doğru pozitif bir trende girmiştir. Ancak 2024 yılının ilk çeyreğinde tekrar negatif bir seyir izlenmiştir. Bu durum, firmanın likidite yönetiminde dikkatli olması gerektiğini göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, 2023 yılında satışların maliyetinin düşürülmesiyle birlikte brüt karın arttığı görülmektedir. Ancak pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması net karı olumsuz etkilemiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise brüt karın düşük olmasına rağmen net dönem karında iyileşme gözlemlenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışlar bu durumu desteklemektedir. Ayrıca firmanın sektördeki konumu ve ürün çeşitliliği de büyüme potansiyelini artırmaktadır.

Sonuç Tarkm firmasının finansal sağlığı genel olarak olumlu bir seyir izlemektedir ancak bazı alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır:

  1. Nakit Akışı Yönetimi: Nakit akışlarının dalgalanması likidite riskine işaret etmektedir.
  2. Gider Yönetimi: Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin kontrol altında tutulması gerekmektedir.
  3. Büyüme Potansiyeli: Firmanın varlıklarındaki artış gelecekteki büyüme için olumlu bir işarettir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.