EUREN logo

EUREN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Euren Firması Finansal Değerlendirme Raporu

Genel Finansal Sağlık

Euren firması, 2023 ve 2024 yıllarının ilk çeyrekleri itibarıyla finansal performansında önemli değişiklikler göstermiştir. Firmanın toplam varlıkları, 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 3.15 milyar TL iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam yaklaşık olarak 7.64 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

Toplam özkaynaklar da benzer bir artış trendi göstermiştir; 2023 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 1.96 milyar TL olan özkaynaklar, 2024 yılının aynı döneminde yaklaşık olarak 5.22 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu durum, firmanın sermaye yapısının güçlendiğini ve yatırımcı güveninin arttığını göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2024 yılı ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık olarak 945 milyon TL'dir. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir; bu dönemde finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı yaklaşık -464 milyon TL olmuştur.

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise negatif yönde seyretmiştir; bu durum firmanın yatırımlarını artırdığını ancak bunun kısa vadede likidite üzerinde baskı oluşturduğunu göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olduğu ve brüt kar marjlarının nispeten düşük kaldığı görülmektedir. Örneğin, 2024 yılı ilk çeyreğinde satışların maliyeti yaklaşık olarak 792 milyon TL iken brüt kar sadece yaklaşık olarak 243 milyon TL'dir.

Finansman giderleri de dikkate alınması gereken bir diğer önemli kalemdir; bu dönemde finansman giderleri yaklaşık olarak 80 milyon TL seviyesindedir ki bu da karlılığı olumsuz etkileyebilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artışın olumlu sinyaller verdiği söylenebilir. Ayrıca firmanın yatırım faaliyetlerine devam etmesi de uzun vadede büyümeyi destekleyebilir.

Ancak makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, yüksek faiz oranlarının borçlanma maliyetlerini artırabileceği ve enflasyonun maliyetler üzerindeki baskısını artırabileceği unutulmamalıdır.

Sonuç

Euren firmasının genel finansal sağlığı olumlu bir seyir izlemektedir ancak bazı riskler de mevcuttur:

  • Varlık Artışı: Toplam varlıklar ve özkaynaklarda gözlemlenen artış olumlu bir göstergedir.
  • Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı likidite açısından güven vericidir.
  • Karlılık: Brüt kar marjlarının düşük olması karlılık üzerinde baskı yaratabilir.
  • Makroekonomik Faktörler: Yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörlerin etkisi dikkatle izlenmelidir.

Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.