MAKIM logo

MAKIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 11.06.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firma: Makim

Genel Finansal Sağlık Makim, son dönemlerde finansal performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları, her çeyrekte artış göstermiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal sağlamlığını ortaya koymaktadır. Özellikle 2024 yılının ilk üç aylık verileri incelendiğinde, firmanın toplam varlıklarının önemli ölçüde arttığı görülmektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif yönde ilerlediği gözlemlenmiştir. 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar yaşanmış olsa da, 2024 yılının ilk çeyreğinde bu kalemin oldukça güçlü olduğu dikkat çekmektedir. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ise belirgin bir şekilde azalmıştır.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosu incelendiğinde, brüt kar marjının sürekli olarak arttığı görülmektedir. 2023 yılında başlayan bu trend, 2024 yılında da devam etmektedir. Satışların maliyetleri kontrol altında tutulmuş ve brüt karın artışı sağlanmıştır. Pazarlama ve genel yönetim giderleri makul seviyelerde tutulmuş olup, net dönem karı olumlu yönde etkilenmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makim'in gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir. Firmanın sektördeki konumu ve finansal göstergeleri dikkate alındığında, önümüzdeki dönemlerde de büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) göz önünde bulundurulduğunda bile firma güçlü bir performans sergilemeye devam etmektedir.

Sonuç Makim'in finansal sağlığı genel olarak olumlu değerlendirilmektedir. Toplam varlıklarındaki artış, özkaynakların güçlenmesi ve net dönem karındaki yükselişler firmanın sağlam bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Nakit akışlarının pozitif seyri de firmanın likidite durumunun iyi olduğunu işaret etmektedir.

Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.